بەخێرهاتن بۆ پەیجی هونەری (بێهروز)
سیاه قلم
+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم شهریور 1391ساعت 11:20  توسط بهروز  | 

+ نوشته شده در  شنبه سی ام اردیبهشت 1391ساعت 21:40  توسط بهروز  | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1391ساعت 23:52  توسط بهروز  | 


+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم اردیبهشت 1391ساعت 0:28  توسط بهروز  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم اردیبهشت 1391ساعت 23:44  توسط بهروز 

+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم اردیبهشت 1391ساعت 23:42  توسط بهروز 

+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم اردیبهشت 1391ساعت 23:37  توسط بهروز 

+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم اردیبهشت 1391ساعت 23:33  توسط بهروز 

+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم اردیبهشت 1391ساعت 23:31  توسط بهروز  | 


+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم اردیبهشت 1390ساعت 0:19  توسط بهروز 


+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم اردیبهشت 1390ساعت 0:9  توسط بهروز 

 امام علی (ع) رنگ روغن روی کاغذ
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم دی 1389ساعت 20:43  توسط بهروز 

اسب  در  فضای ازیعت ارام   رنگ روغن روی بوم
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم دی 1389ساعت 19:58  توسط بهروز 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم دی 1389ساعت 19:49  توسط بهروز 

پرتره

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم دی 1389ساعت 19:43  توسط بهروز 

پرتره‌ از نیم رخ

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم دی 1389ساعت 20:22  توسط بهروز  | 

رئالیزم

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم دی 1389ساعت 20:21  توسط بهروز 

گذری از کوچه‌ باغ

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم دی 1389ساعت 20:19  توسط بهروز 

پرتره‌ از یک پیر مرد

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم دی 1389ساعت 20:14  توسط بهروز 

پرتره‌ از یک کودک

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم دی 1389ساعت 20:12  توسط بهروز 

مریم مقدس

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم دی 1389ساعت 20:10  توسط بهروز 

لحظه‌ دیدار

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم دی 1389ساعت 20:8  توسط بهروز 

تصویری از اسب

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم دی 1389ساعت 20:2  توسط بهروز 

نقاشی از دوران قاجار

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم دی 1389ساعت 19:58  توسط بهروز 

طبیعت

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم دی 1389ساعت 19:57  توسط بهروز 

ایام عاشورای حسینی

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم دی 1389ساعت 19:56  توسط بهروز 

+ نوشته شده در  دوشنبه دهم خرداد 1389ساعت 2:21  توسط بهروز  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه دهم خرداد 1389ساعت 2:18  توسط بهروز  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه دهم خرداد 1389ساعت 2:11  توسط بهروز 

تمرین طراحی.ازدست.سیاه قلم

+ نوشته شده در  دوشنبه دهم خرداد 1389ساعت 2:5  توسط بهروز